Gå fint i kopplet

Vill du lära Din hund gå fint i kopplet till vardags?

Det är inte medfött för någon hund att veta hur den ska bete sig i kopplet. Vi måste lära hunden, öka kraven successivt, använda rätt förstärkning och beroende på hur din hund fungerar använder vi olika metoder för att nå fram till ett lyckat resultat.

 

Datum ej bestämt. Kom med din intresseanmälan!

Tiden kan variera beroende av antal deltagare.

Kurspris 90 € inkl. moms