LÄGER! Specialsök som hobby!

Under två dagar fokuserar vi helt på att fördjupa oss i Specialsök på hobbynivå ! Platsen blir Geta med utmärkta rymliga träningsområden!  Målet är att  det ska vara fantastiskt roligt att träna sin hund!  Är du intresserad av Nosework  och om du har tränat det tidigare kommer dethär att höja din träning ytterligare!

I Sverige har hundarnas sök många olika inriktningar även tävlingsmässigt. Bl.a.  Nosework och specialsök. Till skillnad från Nosework där vi fokuserar på tid och antal fynd fokuserar man i Specialsök på Hur hunden löser sina uppgifter. Sporten är än så länge inofficiell i Sverige: Tanken är att det ska vara en varierande, flexibel provform där miljöerna kan skifta, på samma sätt som verkligheten för en tjänstehund i arbete. Proven är öppna både för intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara givande för den som tränar specialsök tjänstemässigt.

Du kan välja mellan att söka någon doft din hund redan kan eller träna in sök på kongbitar under kursen. I Sveriges specialsök används kong i söket.

Foto: Ak D

Förutom att nosarbete är väldigt roligt kan det fungera som ett komplement för att hjälpa reaktiva, känsliga och högvarvade hundar till att komma ner på en lägre stressnivå och samtidigt bygga psykisk styrka för en försiktig hund.

Vi anpassar träningen för varje ekipage, alla behöver inte gå lika fort fram.   Samtliga ekipage får egen träningstid , ostörda av andra ekipage om man har behov för det.

Vi anpassar oss till aktuella rekommendationer ang. covid 19. Troligen tränar  vi i huvudsak utomhus men även inomhussök planeras med begränsat antal personer om  Covid-läget kräver det.

Foto AK D

Instruktören är : Utbildad och Certifierad Noseworkinstruktör av SNWK ( Svenska Noseworkklubben)

Doftprovsdomare av SNWK

Flertal sökutvecklingskurser för olika instruktörer inom bla tjänstehundssektorn

Utfört doftprov i Sverige, klass 1 och klass 2 . Tävlat i samtliga moment. Vidare utbildning se flik: info om instruktören.

2021

Datum 14-15 aug. Bindande anmälan

Lördag  kl 9,30 -15 söndag kl 9,30 -15 med avbrott för lunch/kaffepaus.

Plats: Geta

Tiden kan justeras något beroende av antal deltagare

Kurspris helg: 160€ inkl. moms

( timantalet motsvarar 2 kurser dvs normalpris 10 h : 190 € )

Observatör utan hund förutom ev. gårdsägare: tas Ej pga utrymmesbrist vid inomhusutrymmen samt att känsliga hundar kan förekomma på kursen.

Förkunskaper: Du som gått minst Nosework 1 eller motsvarande kurs vid Hundinstitutet, kan anmäla dig till detta läger.

Du som gjort förhandsanmälan har förtur till dessa platser fram till 3 juli 2021. Sedan släpps ev kvarvarande platser.