Specialsök, sökplattform

Instruktören har bla bakgrund med utbildad tjänstehund inom specialsök. Certifierad Nosework instruktör och doftprovsdomare genom Svenska Noseworkklubben mm

Denna kurs är till för dig som vill lära in eller utveckla specialsök med hjälp av sökplattform, ex noseworkdofter, röd kong eller svamp. Du kan givetvis också själv välja någon helt annan doft du vill träna in, det är bara att ta med sig sitt önskemål. Här är det också ypperligt att träna in störningsdofter eller utveckla markeringsförmågan. Varje hund får träna ostört av andra hundar. För de som önskar finns även möjlighet att träna urvalsbanor och vidare sök inomhus på individuell nivå. Meddela Din önskan vid anmälan!

Kursen är totalt 4 lektioner uppdelat på 3 tillfällen. 1h 20 min per tillfälle. Tiden kan justeras vid behov. Vi tränar inomhus i ett garage.

Förkunskaper: allt från grundlydnad till dig som redan har goda förkunskaper i NSW 1-2 eller motsvarande. Vi tränar en hund åt gången så din hund behöver klara av att vänta i bilen mellan träningspassen. Om din hund kan kissa inne behöver den ha tikskydd/hanhundsskydd.

Datum ej ännu bestämt, lämna intresseanmälan!