Problem: hund/mskmöten

Problembeteendekurs

morrandehund

Har DU och din hund problem vid möten av andra hundar och/eller främmande människor? Det kan handla om vakt/rädslor/ översvallande glädje, hanteringsproblem et c. Det kan också handla om att din hund har en hög stressnivå. Vi sysslar inte med tvång eller kvick fix. Att träna problembeteende för bestående resultat kräver att du och din hund successivt ökar svårigheterna, bygger upp hundens naturliga signaler och tänker långsiktigt. Vi lär dig läsa din egen hunds språk och hur du kan använda dig av det.

Att förändra känslor hos din hund kräver tid, tålamod och många lyckade träningstillfällen. Vi lägger successivt till svårigheter för ett optimalt resultat. Målet för kursen är att du har fått redskap om hur du kan träna vidare med just Din hund för att slutligen fungera så ”normalt” som bara är möjligt för din hund.  Du kommer att lära dig läsa av din egen hund och hur du på ett naturligt sätt kan lära in andra beteenden istället för ex. utfall mot andra hundar eller främmande människor. Du får även en inblick i att träna för att få hunden att gå ner i varv  samt hur du genom olika hjälpmedel ytterligare kan stärka din hunds svagheter. Du kommer också att lära dig koppelhantering vilket ofta är ett förbisett moment i mötesträningen men nog så viktig och inte så lätt alla gånger.

hundmotennellyo

Vi använder de senaste effektivaste metoderna anpassat för varje individ och dess problem. Naturligtvis utsätter vi inte Din  hund för mer än den klarar av, vi jobbar väldigt försiktigt fram för att stärka hunden. Vi har fokus på att jobba tillsammans med hunden och inte mot hunden.  I början tränar vi med bara en hund i taget.

Kursen i problembeteenden ger dig som deltagare även insikt i andras problem och lösningar på dem.

Vi har fått väldigt god respons av eleverna som deltagit på dessa kurser. De flesta hundar har gjort enorma framsteg vilket eleverna inte trodde var möjligt! Att få träffa andra deltagare med liknande bekymmer är också väldigt betydelsefullt.

Välkommen att göra en ”ansökan” för denna kurs. Beskriv problemet, hur länge det pågått etc. Vissa hundar kan vara lämpliga för privatlektioner istället.

Datum ej fastställt. Kursplan: lörd-sönd  kl 10-12  teori med praktisk träning. Gör intresseanmälan för denna kurs! Totalt 50 min*4 lektioner  kurs.  Kurstiden kan förlängas något vid behov. 

Pris  169  € inkl moms, max 3 ekipage

Träningstiden kan variera beroende av hundars/förares behov. Kursen är planerad för dig som inte gått hundmöteskurs vid hundinstitutet tidigare. 

Medtag: gärna en bekväm passande sele, gärna Y-sele.   Långkoppel 3-5 m ( ej flexi)