Trivselregler

Dessa regler måste du läsa och godkänna innan bokning av tid.

 • Respektera tiden du bokat och lämna hallen i samma skick som när du kom. 
 • Du får låna den utrustning som är synlig i hundhallen (undantag för det som är undanplockat i skåp).
 • Självklart behöver du själv städa undan efter dig och kanske även dammsuga om du smutsat ner eller ex. spridit/ tappat godis på mattan  
 • Du får endast använda lokalen under den tid du bokat ex: har du bokat en timme från kl 12 betyder det att du går in kl 12. Innan du lämnar behöver du ha plockat undan, både hunden och du ska vara utanför hallen senast 1 min innan kl 13 så nästa kan få gå in vid rätt tid.  
 • Släck efter dig, både inomhus- och utomhuslampans brytare finns vid ytterdörren.
 • Rör inte elskåp eller värmesystemet
 • Oavsett om det verkar vara ledigt efter dig får du endast disponera hallen den tid som bokats. 
 • Använd inneskor på konstgräset. 
 • Endast friska och vaccinerade hundar får vistas i hallen 
 • Löptikar är välkomna, men tikskydd måste användas och sättas på innan du går in. Löptikar utan skydd kan inte komma in i hallen. Fortsätt använda tikskydd även några dagar efter du sett sista bloddroppen. 
 • Rasta alltid din hund väl utomhus innan du går in i hallen. Bajs plockas upp och läggs i hinken vid hallen oavsett om det sker inomhus eller utomhus (inom ca 200 m radie från hallen). Rastning sker i skogen. Ej rastning i riktning mot husen eller deras gårdar. Hundar får ej rastas lösa på området. 
 • Vi äger endast den ”grusade” marken runt hallen, resten är privat mark.  
 • Vid minsta risk för skvättande inomhus gäller kisskydd för b¨åde hanar och tikar. Skyddet ska sättas på innan du går in i hallen. Vid olyckor städar man själv upp enligt anvisningar som finns i rosa städlådan vid dörren. Du behöver också märka platsen med tejp.  Dessutom debiteras man 10 € i kiss/bajs böter 
 • Ev. kisspapper etc. läggs i påse och tas med ut till soptunnan innan man går.
 • Konstant skällande hund ska inte vänta på sin tur i hallen. Har du hund som skäller parkerar du snett vid långsidan av hallen. 
 • Vid eventuell skada på ytor eller utrustning i hallen, vänligen kontakta Hundinstitutet direkt. 
 • All träning i Vestmyra Hundhall sker på egen risk och strikt hundägaransvar gäller. 

 
Har du frågor, kontakta Maria på telefonnummer 0457 3429 407, enklast och snabbast via sms. Glöm inte att skriva ditt namn, tack!  

Fastighetsägare är Maria och Patrik Söderlund.

Patrik Söderlund tfn kontaktas om Maria Söderlund ej går att nå: 0400 529 392