Välkommen till Hundinstitutet på Åland!

Nya kurser uppdateras efterhand. Nyheter publiceras här och på FB.  Hundinstitutets adress på FB: Hundinstitutet1    Kurser hittar du på Kursutbud